Internetová obchodní filatelie

Filatelistická poradna (2) - rozlišení desek a AP u A a PL (ČSR II)

A2863

Aršík byl tištěn 1TD o 4AP*.

Aršíkové pole A:

A1:

slabá svislá černá ryska nad znakem PRAGA cca. 2mm od horního okraje

A2:

vodorovná slabá černá ryska přibližně v úrovni K "ZNÁMEK" horního nápisu

A3:

hnědá skvrnka na levém okraji aršíku cca 2,5cm od horního okraje

A4:

hnědá skvrnka nad pravou dolní nohou a další vpravo v úrovni středu G na ZP4

Aršíkové pole B:

B1:

slabá černá ryska v E "GEORGI" na ZP 1

B2:

slabá černá svislá ryska vpravo do nejvyšší nohy lva na ZP2

B3:

slabá šikmá čára přes písmeno G ZP3 až na horní část ZP4

B4:

svislá ryska pod K "ZNÁMEK" horního nápisu

B5:

tmavá tečka vpravo dole pod druhou 8 "1988" horního nápisu

B6:

slabší tmavá skvrnka v pravém dolním rohu aršíku cca. 5 mm od dolního a 10 mm od pravého okraje aršíku

B7:

svislá slabá černá ryska pod A "LÁSKA" nad pečetí

B8:

dvě svislé slabé černé rysky nad sebou, mezi pečetí a dolním okrajem aršíku

Aršíkové pole C:

C1:

hnědá skvrnka u G "GEORGII na ZP1"

 

 

C2:

skupina slabších černých teček a čárek tvořících delší slabou rysku nad levým horním rohem ZP3

C3:

slabá černá ryska vybíhající z dolní části S "PROIECTUS" na ZP4

C4:

slabá červená skvrna v O "SVĚTOVÁ" horního nápisu

C5:

slabá svislá černá ryska mezi horním okrajem aršíku a druhou 8 "1988" horního nápisu

C6:

slabá černá svislá ryska vpravo od pečetě cca. uprostřed

C7:

slabší červený bod v horní části ozdobného J

C8:

vpravo dole pod ozdobným P je slabá svislá černá ryska

Aršíkové pole D:

D1:

červená skvrnka vlevo od hlavy krále přibližně. v úrovni obočí na ZP2

 

D2:

slabá červená skvrnka vpravo pod bradou krále na ZP4 (na části nákladu)

 

D3:

červené skvrnky v levém horním rohu aršíku (někdy jsou oříznuty)

D4:

dva slabé červené body před S "SVĚTOVÁ" horního nápisu

D5:

slabší červený bod pod mezerou mezi "SVĚTOVÁ VÝSTAVA" horního nápisu

D6:

cca 1cm vlevo od "PROJEKT" je slabá červená skvrnka, nápis vlevo uprostřed aršíku

D7:

červená skvrnka cca. 1 cm vlevo od spodní časti pečetě

D8:

slabé červené skvrnky v pravém dolním rohu aršíku

 

Návrat na nabídku poradny 2

  Návrat na hlavní nabídku poradny

  

* tytu údaje jsou čerpány z dostupné literatury, nejsou ověřeny !

 

 

 další informace (Help):

admin@philashop.cz

(c)2018 Philashop.cz

 

--------------------------------------------------- reklamní prostor --------------------------------------------------------