Internetová obchodní filatelie

Filatelistická poradna (2) - rozlišení desek a AP u A a PL (ČSR II)

A2671

Aršík 1TD o 4AP*.

Aršíkové pole A:

A1:

svislá červená ryska v levém horním rohu aršíku

A2:

skupina červených bodů tvořících slabou vodorovnou rysku vlevo nad kruhem s vlajkou francie

A3:

červený bod u levého okraje aršíku v úrovni nápisu PLYNOVOD (na části nákladu 2body)

 

A4:

dva malé červené body u pravého dolního rohu vlajky NSR (na části nákladu)

A5:

modrá skvrna pod g "transgas" na ZP1

A6:

modrá skvrna v obrysech republiky vlevo od Kčs, na části nákladu další modrá skvrnka za T "FAJT"

A7:

červená skvrnka pod zakončením modré linky vpravo od "EUROPA"

Aršíkové pole B:

B1:

dvě červené skvrnky nad druhým K "ČESKOSL..."

B2:

červený bod nad Z "TRANZITNÝ"

 

B3:

slabá šikmá čára vlevo od vlajky SSSR (na části nákladu)

B4:

červená vodorovná ryska v žlutém poli vlajky NDR

B5:

červený bod vlevo od vlajky Rakouska (na části nákladu)

B6:

dva červené body vpravo od nápisu "EURÓPA"

Aršíkové pole C:

C1:

červený bod vpravo nahoře nad vlajkou NDR

C2:

červený bod vlevo u písmene A "TRANZITNÝ"

C3:

slabší červený bod vlevo "PLYNOVOD"

C4:

slabší červená ryska pod N "PLNÍME"

C5:

skupina červených bodů pod písmenem V jména rytce

C6:

červený bod pod písmenem P "PLNÍME"

C7:

tři červené slabé body v levém dolním rohu aršíku, mezi dolními rameny plynovodu

C8:

červený bod za A "EURÓPA"

Aršíkové pole D:

D1:

červený bod v dolním obloučku hodnotové číslice 3 na ZP3

D2:

dva červené body v dolní části aršíku pod ZP3 v úrovni Z "ZJAZD"

D3:

červená ryska u pravého okraje aršíku v úrovni horní části ZP1

D4:

modrá skvrna vlevo od ZP3 (měnící se velikosti)

 

D5:

modrá čárka v emblému srp a kladivo (na části nákladu)

 

 

D6:

slabá červená čára procházející pravou částí vlajky NDR(na části nákladu)

D7:

červené body vlevo dole u emblému TRANS-GAS

 

Návrat na nabídku poradny 2

  Návrat na hlavní nabídku poradny

    

* tytu údaje jsou čerpány z dostupné literatury, nejsou ověřeny !

 

 

 další informace (Help):

admin@philashop.cz

(c)2018 Philashop.cz

 

--------------------------------------------------- reklamní prostor --------------------------------------------------------