Internetová obchodní filatelie

Filatelistická poradna (2) - rozlišení desek a AP u A a PL (ČSR II)

A2613

Aršík byl tištěn rotačním ocelotiskem v kombinaci s hlubotiskem 2TD o 6AP*.

Aršíkové pole A:

A1:

červený bod nad levou nožičkou písmene N "ČESKOSLOV..." na ZP2

A2:

slabší černý bod vpravo dole pod prvním písmenem S "ČESKOSLOV..." na ZP3

A3:

dva slabé hnědé body v písmenu D "Den" dolního nápisu

Aršíkové pole B:

B1:

modrá skvrna různé intenzity u levého dolního rohu kupónu PRAHA

B2:

slabší modrý bod pod kupónem HAMBURG (mírně vpravo od rozměřovacího křížku)

B3:

skupina slívajících se modrých bodů nad 83 dolního nápisu (podobné na F1 !)

B4:

dvě hnědé skvrnky nad t "Martin" na ZP3

Aršíkové pole C:

C1:

modrá skvrna nad písmenem o slova "Nordposta" dolního nápisu

 

 

C2:

modrý bod nad 5 "1546" na ZP3 (těsně u krku)

C3:

slabší modrý bod nad horním zoubkováním ZP2 (zhruba v úrovni N "ČESKOSLOV..."

C4:

slabá červená skvrna přibližně 5 mm od spodního okraje aršíku mírně vpravo pod 83

C5:

slabá hnědá ryska u pravého zoubkování kupónu HAMBURG (přibližně v úrovni hvězdiček)

Aršíkové pole D:

D1:

dvě slabé svislé hnědé rysky za názvem státu na ZP1

D2:

slabší červený bod nad druhým O "ČESKOSLOV..."

D3:

slabá skvrna nad a "Tag" dolního nápisu

Aršíkové pole E:

E1:

deformovaná horní pravá část V "ČESKOSLOV..."

E2:

slabší modrý bod v horním obloučku druhého S "ČESKOSLOV..." ZP2

E3:

slabé body u zoubkování vpravo u kupńu HAMBURG

Aršíkové pole F:

F1:

skupina slívajících se modrých bodů nad 83 dolního nápisu (podobné na B3 !)

F2:

modrý bod vpravo dole pod druhým S "ČSSR" dolního nápisu

F3:

slabší bodrý bod cca. 4 mm nad spodním okrajem aršíku v úrovni písmene r "der"

 

 

F4:

dvojitá moletáž písmene t a částečně i d "Tag der" dolního nápisu (podobné i K3 !!!)

Aršíkové pole G:

G1:

modrý bod vpravo nahoře u prvního kupónu UNESCO

 

 

G2:

slabší modrý bod vlevo nad druhým kupónem UNESCO

 

 

G3:

modrý bod pod kupónem PRAHA

 

 

G4:

červený bod vedle kupónu PRAHA

 

G6:

červený bod nad hodnotovou číslicí 2 na ZP3

 

 

Aršíkové pole H:

H1:

slabší modrý bod cca.15 mm pod spodním levým okrajem kupónu PRAHA

 

 

H2:

cca. 4 mm pod bodem H1 další menší bod

 

 

Aršíkové pole I:

I1:

od v pravém dolním rohu aršíku cca 1cm od jeho rohu

 

 

I2:

modrý bod nad číslicí 3 "83" dolního nápisu

 

 

Aršíkové pole J:

J1:

červený bod pod d "Nordposta" dolního nápisu

J2:

modrý bod vpravo dole těsně pod o slova "Nordposta"

J3:

slabší modrý bod nad d "der" dolního nápisu

Aršíkové pole K:

K1:

přerušená dolní příčka druhého E "ČESKOSLOV..." na ZP2 (podobné L1 !!!)

K2:

slabá modrá tečka mezi 8 a 3 "83" dolního nápisu

K3:

dvojitá moletáž písmene t a částečně i d "Tag der" dolního nápisu (podobné i F4 !!!)

Aršíkové pole L:

L1:

přerušená dolní příčka druhého E "ČESKOSLOV..." na ZP2 (podobné K1 !!!)

L2:

červená bod u levého okraje aršíku cca 1cm od horního rohu

 

Návrat na nabídku poradny 2

  Návrat na hlavní nabídku poradny

  

* tytu údaje jsou čerpány z dostupné literatury, nejsou ověřeny !

 

 

 další informace (Help):

admin@philashop.cz

(c)2018 Philashop.cz

 

--------------------------------------------------- reklamní prostor --------------------------------------------------------