Internetová obchodní filatelie

Filatelistická poradna (2) - rozlišení desek a AP u A a PL (ČSR II)

A2545/48

Aršík byl tištěn rotačním ocelotiskem v kombinaci s 3barevným hlubotiskem na stroji Wifag II, 2TD o 4AP*.

Aršíkové pole A:

A1:

zbytek rozměřovacího křížku mezi znakem a střechou ZP1

 

A2:

slabá vlasová čárka pod druhým O nápisu "ČESKO..." ZP3

A3:

černá skvrnka mezi prvním a druhým velkým oknem vlevo na ZP3

A4:

červená skvrna na skalisku zhruba v úrovni prvního velkého okna vlevo na ZP3

A5:

dvojice černých bodů vpravo od pravého dolního kupónu u okraje aršíku, zhruba v úrovni plotu

Aršíkové pole B:

B1:

černá čárka vpravo od levé věže nad střechou ZP1

B2:

červená vodorovná čárka vpravo u levého rozměřovacího křížku ZP3

 

B3:

několik červených skvrnek pod hodnotovou číslicí 2 ZP3

B4:

černá vodorovná čárka vlevo od levého dolního rohu ZP3

B5:

v levém horním kupónu je v levé části hradu mezi okny zbytek rozměřovacího křížku

B6:

nad levým horním kupónem je slabá delší vlasová čárka

Aršíkové pole C:

C1:

slabá svislá krátká čárka vlevo do rozměřovacího křížku ZP1

C2:

slabý červený bod mezi 5 a 6 PO pravé perforace zdola na ZP4 v úrovni horní části hodnotové číslice 1

Aršíkové pole D:

D1:

dvě malé šikmé čárky nad střechou pravé části hradu ZP3

D2:

vodorovná skupina černých bodů nad pravým horním kupónem cca. uprostřed

D3:

krátká vodorovná čárka vlevo od levého dolního kupónu zhruba v úrovní středu paty kalichu

Aršíkové pole E:

 

E1:

matná černá skvrna vlevo od hlavní věže nad nejnižší částí střechy ZP1

E2:

slabý černý bod nad rukou levé postavy(při pohledu na známku) ZP4

E3:

skupina velmi slabých teček nad střechou vlevo od věže na ZP3

E4:

šikmá vlasová čára v pravém dolním rohu ZP2 zasahující až do ZP4

E5:

vpravo od levého rozměřovacího křížku pravého horního kupónu je skupina rysek

E6:

dvě vodorovné černé čárky vlevo mírně nad stopkou kalicha v levém dolním kupónu

Aršíkové pole F:

F1:

menší červený bod před 3 hodnotového údaje na ZP2

F2:

slabší černá svislá ryska na cestě pod vchodem do hradu na levém horním kupónu

Aršíkové pole G:

G1:

červená skvrna vpravo od pečetě ZP1

G2:

černý slabší bod mezi střechou hradu a znakem ZP3

G3:

slabá svislá černá čárka vlevo od dolního okraje ZP2

Aršíkové pole H:

H1:

modrá skvrnka v zeleni pod pečetí ZP1

H2:

dva černé body před 2 hodnotového údaje ZP3 vlevo od rámečku

H3:

černý bod před první vázou zleva ZP2

H4:

skupina černých slabších bodu nad kopcem, zhruba tak nad poslední věží opevnění pravého horního kupónu

 

 Návrat na nabídku poradny 2

  Návrat na hlavní nabídku poradny

  

* tytu údaje jsou čerpány z dostupné literatury, nejsou ověřeny !

 

 

 další informace (Help):

admin@philashop.cz

(c)2018 Philashop.cz

 

--------------------------------------------------- reklamní prostor --------------------------------------------------------