Internetová obchodní filatelie

Filatelistická poradna (2) - rozlišení desek a AP u A a PL (ČSR II)

A2273A-75A

U každého z aršíků lze rozlišit 12AP.

Aršíkové pole A2273A - A(1):

datum tisku (na části nákladu částečně nebo úplně oříznuté)

slabá světlomodrá skvrnka v levém horním rohu A

Aršíkové pole A2273A - B(2):

slabá svislá modrá čárka nad horním kupónem

Aršíkové pole A2273A - C(3):

 

 

 

 

 

číslo archu (na části nákladu částečně nebo úplně oříznuté)

slabá svislá modrá čárka na v Evropu v horním kupónu

modrá skvrnka u pravého okraje aršíku

Aršíkové pole A2273A - D(4):

slabá světlemodrá čárka v úrovni pravého horního rohu ZP2

slabá světlemodrá čárka u levého dolního rohu dolního kupónu

Aršíkové pole A2273A - E(5):

světlemodrá skvrnka pod pu "Evropu" na ZP2

Aršíkové pole A2273A - F(6):

světlemodrá skvrnka nad ES "ČESKO..." nad ZP1

Aršíkové pole A2273A - G(7):

 

 

 

 

datum tisku (na části nákladu částečně nebo úplně oříznuté)

slabá světlemodrá čárka u horního okraje v pravém horním rohu

Aršíkové pole A2273A - H(8):

slabá svislá modrá čárka vpravo od ZP2

Aršíkové pole A2273A - I(9):

 

 

 

 

číslo archu (na části nákladu částečně nebo úplně oříznuté)

větší žlutá skvrnka vlevo od dolního kupónu

Aršíkové pole A2273A - J(10):

slabá svislá světlemodrá čárka u horního okraje na pravým rohem horního kupónu

Aršíkové pole A2273A - K(11):

slabá modrá skvrnka u pravého okraje aršíku v úrovni dolní části horního kupónu

slabá modrá skvrnka u horního okraje aršíku v úrovni pravé části horního kupónu

Aršíkové pole A2273A - L(12):

sslabší světlemodrá svislá čárka u levého okraje dolního kupónu

 

Aršíkové pole A2274A - A(1):

datum tisku (na části nákladu částečně nebo úplně oříznuté)

slabá oranžová skvrnka nad horní částí data tisku

slabá oranžová skvrnka nad levým horním rohem dolního kupónu

slabá svislá modrá čárka u pravého okraje aršíku

Aršíkové pole A2274A - B(2):

slabá vodorovná modrá čárka pod dolním kupónem

slabá oranžová skvrnka v levém horním rohu ZP1

Aršíkové pole A2274A - C(3):

 

 

 

 

číslo archu (na části nákladu částečně nebo úplně oříznuté)

svislá oranžová čárka na ZP1

Aršíkové pole A2274A - D(4):

oranžové skvrnky a čárky v pravém horním rohu dolního kupónu

Aršíkové pole A2274A - E(5):

slabší zelená skvrna v levém okraji aršíku

slabá modrá svislá čárka pod dolním kupónem

Aršíkové pole A2274A - F(6):

slabá oranžová skvrnka v levém horním rohu ZP2

Aršíkové pole A2274A- G(7):

 

 

 

 

datum tisku (na části nákladu částečně nebo úplně oříznuté)

dvě slabší oranžové skvrnky nad datem tisku

oranžová skvrna v levém horním rohu dolního kupónu

Aršíkové pole A2274A - H(8):

velice slabé oranžové skvrnky nad horním kupónem

slabá zelená skvrnka vlevo od ZP2

Aršíkové pole A2274A - I(9):

 

 

 

 

 

číslo archu (na části nákladu částečně nebo úplně oříznuté)

slabá svislá oranžová čárka na ZP2 vpravo dole u perforace (většinou již v perforaci)

Aršíkové pole A2274A - J(10):

dvě slabé modré čárky vpravo od ZP2

slabá modrá svislá čárka na dolní části v "Evropu" v dolním kupónu

Aršíkové pole A2274A - K(11):

slabá oranžová skvrnka pod levým dolním rohem dolního kupónu

Aršíkové pole A2274A - L(12):

dvě slabé oranžové skvrnky v levém horním rohu aršíku

slabá oranžová skvrnka u dolního okraje aršíku pod levým rohem ZP2

 

Aršíkové pole A2275A - A(1):

 

 

 

 

datum tisku (na většině nákladu částečně nebo úplně oříznuté)

slabá svislá červená čárka nad r "Evropu" na ZP2

Aršíkové pole A2275A - B(2):

slabá červená skvrnka pod pu "Evropu" horního kupónu

slabá červená skvrnka nad pravým horním rohem horního kupónu

Aršíkové pole A2275A - C(3):

 

 

 

 

 

číslo archu (na části nákladu částečně nebo úplně oříznuté)

slabá červená skvrnka u levého horního rohu horního kupónu

slabá červená skvrnka u horního okraje aršíku

zbytková moletáž soutiskového křížku pod listem na dolním kupónu (podobné na J1,K3)

Aršíkové pole A2275A - D(4):

slabá modrá skvrnka u pravého horního lístku v dolním kupónu

slabá svislá červená čárka u dolního okraje aršíku

slabá svislá červená čárka u horního okraje aršíku

Aršíkové pole A2275A - E(5):

slabá svislá červená čárka u pravého okraje aršíku v úrovni středu ZP2

slabá svislá červená čárka u pravého dolního okraje horního kupónu

Aršíkové pole A2275A - F(6):

slabá svislá červená čárka u horního okraje aršíku

slabá svislá červená čárka u prvního K "pokroku" na ZP1

zbytková moletáž soutiskového křížku pod datem na ZP2

Aršíkové pole A2275A - G(7):

datum tisku (na většině nákladu částečně nebo úplně oříznuté)

zná někdo jiný identifikační znak tohoto AP ?

Aršíkové pole A2275A - H(8):

slabší svislá červená čárka v levém horním rohu aršíku

slabší skvrnka pod ZP2

Aršíkové pole A2275A - I(9):

 

 

 

 

číslo archu (na části nákladu částečně nebo úplně oříznuté)

slabá červená čárka u ho "společenského" v horním kupónu

slabá svislá červená čárka pod ZP2

slabší modrá svislá čárka u dolního okraje aršíku

Aršíkové pole A2275A - J(10):

zbytková moletáž soutiskového křížku pod listem na dolním kupónu (podobné na C4,K3)

červená skvrnka na levém horním listu horního kupónu

zbytková moletáž soutiskového křížku nad horním kupónem (podobné na L1)

slabá červená skvrnka vlevo od dolního kupónu

Aršíkové pole A2275A - K(11):

slabá modrá čárka u horního okraje aršíku

slabá červená čárka u perforace (nebo v ní) v levém dolním rohu ZP1

zbytková moletáž soutiskového křížku pod listem na dolním kupónu (podobné na C4,J1)

zbytková moletáž soutiskového křížku pod v Evropu na dolním kupónu

Aršíkové pole A2275A - L(12):

zbytková moletáž soutiskového křížku nad horním kupónem (podobné na J3)

slabá svislá čárka pod dolním kupónem

slabá svislá čárka vpravo nahoře u horního kupónu

 

A2273B-75B

Tyto aršíky byly vloženy do výstavních katalogů na Mezinárodní výstavě poštovních známek PRAGA 1978. Jsou tvořeny dvěma nerozřezanými AP aršíků A. U všech třech aršíků existují 4 varianty (A-D).

varianta A je tvořena aršíky z AP 3 a 5

varianta B je tvořena aršíky z AP 4 a 6

varianta C je tvořena aršíky z AP 9 a 11

varianta D je tvořena aršíky z AP 10 a 12

 

Návrat na nabídku poradny 2

  Návrat na hlavní nabídku poradny

    

* tytu údaje jsou čerpány z dostupné literatury, nejsou ověřeny !

 

 

 další informace (Help):

admin@philashop.cz

(c)2018 Philashop.cz

 

--------------------------------------------------- reklamní prostor --------------------------------------------------------