Internetová obchodní filatelie

Filatelistická poradna (2) - rozlišení desek a AP u A a PL (ČSR II)

A408/12

U aršíku lze rozlišit 9 základních AP*.

Aršíkové pole 1(A):

A1:

v úrovni 7 nakresleného zoubku vlevo u hodnoty 2 K je modrý bod

A2:

v levém horním rohu hodnoty 4 K je hnědý bod

A3:

slabá hnědá šikmá čárka v pravé hodnotové číslici 4 K

A4:

malé hnědé body nad budovami v levé části známky 4K

A5:

slabý bílý bod vlevo u krku partyzána na hodnotě 5K

Aršíkové pole 2(B):

B1:

pod nápisem TURČANSKÝ SV. MARTIN pod písmeny V a M červené skvrny

B2:

slabá hnědá ryska nad T "MARTIN" v hodnotě 4K

Aršíkové pole 3(C):

C1:

svislá modrá čárka za Á a modrá tečka za D "NÁRODNÉHO" dolního nápisu

C2:

slabá tečka v bílém listu horní pravé ozdoby v hodnotě 4,50K

C3:

slabá svislá čára v levé části O "ČESKOSLOV..." v hodnotě 4,50K

Aršíkové pole 4(D):

D1:

mezi hlavou vojáka a písmenem E "ČESKOSLOV..." v bílém pásu je slabá hnědá vodorovná čárka

D2:

slabá hnědá skvrna v levém K u hodnoty 4K

D3:

slabá skvrna vlevo u pravého dolního ornamentu u hodnoty 4,50K

Aršíkové pole 5(E):

E1:

slabá bílá tečka vlevo od hradu v hodnotě 5K

E2:

slabší zelený bod v košili partyzána nad samopalem

E3:

dlouhá slabá vodorovná čára v pravé části hodnoty 5K zhruba v úrovni hlavně samopalu (jen na části nákladu)

Aršíkové pole 6(F):

F1:

slabší bílý bod nad O "ČESKOSLOV..." v hodnotě 2K

F2:

slabá vodorovná modrá čárka pod V "VÝROČIE" spodního nápisu

F3:

modré skvrnky za oběma O "NÁRODNÉHO" spodního nápisu

F4:

slabě přerušený rámeček vlevo nahoře u hodnoty 5K

Aršíkové pole 7(G):

G1:

velká černá skoro vodorovná skvrna pod D "NÁRODNÉHO"

Aršíkové pole 8(H):

H1:

skvrnky nad R, É a H "NÁRODNÉHO" a ST "POVSTANIA" v dolním nápisu

H2:

slabá vodorovná ryska vybíhající z pravého horního rohu hodnoty 5K

Aršíkové pole 9(I):

I1:

fialový výstupek nad OS "ČESKOSLOV..." u hodnoty 4,50K

I2:

slabá zelená skvrna u Č "ČESKOSLOV..." v hodnotě 5K

 

Návrat na nabídku poradny 2

  Návrat na hlavní nabídku poradny

  

* tytu údaje jsou čerpány z dostupné literatury, nejsou ověřeny !

 

 

 další informace (Help):

admin@philashop.cz

(c)2018 Philashop.cz

 

--------------------------------------------------- reklamní prostor --------------------------------------------------------