Internetová obchodní filatelie

Filatelistická poradna (1)

aneb "Jakou to má asi cenu ???"

 

 Tato www stránka si na sebe vzala těžký úkol. Vzhledem k množícím se dotazům jak na to, chceme pomoci vám, většinou laikům v ocenění vaší sbírky známek. Jelikož je to značně obtížná věc, bude se tato stránka postupně dále zdokonalovat a vyvíjet tak, aby uspokojila požadavky vás všech, kteří se na ní dostanou. Takže začneme.

 

Na začátek trochu teorie:

Každý asi ví co je to poštovní známka, ale málokdo z těch kteří známky nikdy nesbírali ví, že se známky rozdělují podle kvality do třech kategorií.

1.poštou neprošlé v 100% stavu(nepoškozený lep, zoubkování ani obraz známky) označují se **

2. poštou neprošlé v 100% stavu(nepoškozené zoubkování a obraz známky), na lepu je vzhledem k staršímu způsobu sbírání nálepka nebo stopa po ní(jde většinou o staré známky do roku 1945 kdy se od tohoto způsobu sbírání začalo upouštět) označují se *

3.poštou prošlé s razítkem označují se kroužek s tečkou uprostřed(na našich stránkách Ć )

 

Kvalita známek má zásadní vliv na jejich cenu(ta je u známek ušpiněných, natržených, bez zoubkování(neplatí pro známky oficiálně vydané příslušnou zemí bez zoubků) většinou nulová(i zde existují samozřejmě vyjímky, ale i tak cena poškozené známky je vždy mnohem menší než její nepoškozené kolegyně).

Jak je to s oceněním jednotlivých kategorií. Většinou platí, že největší cenu mají známky kategorie **. I zde však existují vyjímky. Některé známky kategorie Ć mohou mít i podstatně vyšší cenu než ** a to většinou v případě, že známka platila v poštovním styku velmi krátkou dobu, takže se jich moc použitých nezachovalo. Cena známek kategorie * z období do konce 19. století je většinou větší než kategorie Ć. Známky po tomto období již mají většinou menší cenu než Ć . U známek po roce 1945 jsou známky kategorie * většinou bezcenné neboť se zachovalo velké množství známek kategorie **.

Samostatnou oblastí ocenění jsou tzv. celistvosti. Tento filatelistický termín označuje poštovně přepravenou obálku. Tyto mají větší cenu než známky Ć a většinou i než ** a *. Stejnou oblastí jsou i celiny. Tento filatelistický termín označuje úředně vydané obálky, korespondenční lístky a další poštovní formuláře s předtištěno poštovní známkou. Cenově většinou platí to samé co celistvostí.

 

Takže jak na to:

Předchozí řádky nelze brát úplně doslova, cenu samozřejmě nelze stanovit jen s použitím předchozích třech odstavečků, ale ty mohou být dobrým vodítkem k tomu, aby jste si mohli udělat předběžný obrázek o tom, co vlastně ve své sbírce máte.

Rozhodujícími faktory pro určení ceny známek jsou kvalita, příslušnost do jednotlivé kategorie, počet vydaných kusů a doba její platnosti v poštovním provozu. Dalším velmi důležitým faktorem je zda se známka vyskytuje i v nějaké další variantě. Např. vyskytuje-li se v typu (typ - filatelistický termín označující známku s nějako odlišností v obrazu), má li nějakou další zvláštnost (posuny tisku, všelijaké výrobní a deskové vady(vynechávky barev, rysky a barevné skvrny v obraze atd.)) a nebo u novějších známek jakou má ÚV přísadu(chemická substance přidávaná do hmoty papíru použitého k tisku známek v posledních desetiletích. Slouží k tomu, aby poštovní razítkovací automaty mohly zaměřit známku na dopise a orazítkovat ji. Tuto ÚV přísadu lze zjistit pomocí speciální ÚV lampy).

Existuje mnoho dalších faktorů které mohou ovlivnit cenu příslušné známky.

Je nám teď jasné jak jste nyní z předchozích informací zděšeni ale nezoufejte a čtěte dál.

 

Konečná fáze ocenění:

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem je jistě každému jasné, jak obtížné je se dopracovat k ceně nějaké sbírky známek. To si již v počátcích sbírání uvědomili filatelističtí obchodníci a začali proto vydávat své obchodní katalogy(schválně zdůrazňujeme obchodní(později vysvětlíme)). Co to vlastně katalog je ? Je to většinou tlustá kniha s vyobrazením známek a spoustou čísel. Po jeho otevření laik opět zděšeně prohodí "Jak se v tom mám vyznat ?".

Věc je naprosto jednoduchá. Na každé novější známce (u většiny států, u však některých ne tam je to pak těžší viz.dále) je cca. od roku 1900 uvedeno datum vydání známky. Podle tohoto datumu nalistujete v katalogu tento rok no a podle zobrazených obrázků najdete známku kterou chceme ocenit. Pokud toto datum uvedeno není nezbývá nic jiného než listovat a hledat. Většinou se však podle stylu obrazu dá odvodit přibližné období a v něm pak známku rychle najít. Když už jsme tedy známku našli rozhlédneme se co je tu napsáno. Jsou zde naše staré známé značky(**,*(u starších vydání většinou do roku 1945), Ć ). Pokud známka pochází ze série(série je filatelistický termín označující skupinu známek, které jsou vydány stejného dne a mají stejný motiv) je nutné se ještě dívat na správný řádek !!!(tj. na ten na kterém je uvedena nominální hodnota známky např. 10c, 5 Kč, 25 h ... . Pokud jsou v sérii vydané některé známky se stejnou hodnotou jsou tyto pak označeny u obrázků písmeny (např. a,b,c ax,ay, bh ...). Podle tohoto písmene (většinou je to uvedeno následujícím způsobem 10c "text"............... b.) určíme potom příslušný řádek s cenovým záznamem patřící k naší známce. Zde potom pomocí křížového systému (tj řádek známky + sloupec kategorie(**,*,Ć ) ) zjistíme příslušné ocenění naší známky.

Jak jsme již v úvodu předchozího odstavce psali katalog je nutno brát jako obchodní příslušné firmy která ho vydala. Což znamená, že většinou neodráží skutečnou tržní cenu dané známky. Takže se nedivte,kdyby se vám stalo, že najdete známku v katalogové ceně např.10000,- a obchodník, kterému ji nabídnete vám za ni nabídne jen 2000,-. Naopak se vám může stát že přinesete známku, za kterou vám obchodník nabídne víc než činí její katalogový záznam. Je to vždy otázka aktuálního pohybu cen na filatelistickém trhu. Tento pohyb žádný katalog nemůže vystihnout dopředu, takže ceny v nich jsou pouze orientační a informativní.

 

Závěrem:

K získání přehledu o ceně své sbírky tedy potřebujete katalog, jejich ceny v dnešní době však nejsou vůbec malé (např. katalog MICHELL díl SEVERNÍ AMERIKA vás přijde cca. na 1300,- Kč, katalog POFIS Protektorát BuM (2000) na cca. 350,-, katalog POFIS Československo 1945-1993 (1998) cca. 350,- atd.). To je prozatím vše. Navštivte nás zas ...

 

 

  Návrat na hlavní nabídku poradny

  

Dotazy zasílejte na EMAIL adresu: admin@philashop.cz