Smíšené frankatury hradčanských známek a souběžných rakousko - uherských známek na území Československa

18.12.1918 - 28.2.1919(?)

 (3)

Obdobná situace jako v rakouské části monarchie byla také na Slovensku, které bylo po staletí součástí Horních Uher. Úroveň komunikace pražského poštovního ústředí s nově vznikajícím ředitelstvím pošt pro Slovensko, obsazení jednotlivých pošt tzv. Maďaróny a válečné události roku 1919 v různých částech Slovenska přispěly nutně k tomu, že smíšené frankatury hradčanských a uherských známek jsou nepoměrně méně časté než tomu je u známek rakouských. Svoji roli hrála i zaostalost velké části vesnického obyvatelstva a minimální hospodářské vztahy při především zemědělském charakteru Slovenska.

Proto je kouzlo těchto frankatur o to neopakovatelnější i v tom, že korespondence z malých poštovních úřadů se téměř nezachovala, neboť zde v krátkém časovém období platnosti uherských známek spolu s hradčanskými mnoho nepsalo, navíc se hradčanské známky do jednotlivých poštovního úřadů zdaleka nedostávaly ještě i v průběhu měsíce prosince 1918, jako tomu bylo v rakouské části nové republiky. Na druhé stravě však v lednu 1919 už bylo Slovensko z důvodů především politických zásobováno hradčanskými známkami přednostně a uherské známky byly zde používány i přes ukončení jejich platnosti a byly tolerovány.

Výše uvedené skutečnosti dělají z takovýchto zásilek skutečné unikáty. Zásilka je frankována na částku 1,26 Kč v prvním tarifním období ( podáno 13.3.1919 ) víc než bylo nutné, zřejmě však byla těžší a odesilatel neriskoval zatížit příjemce, kterým bylo nově zřízené Ministerstvo pro Slovensko ,referát pro zemědělství v žádném případě trestním portem , patrně také v neposlední řadě vzhledem k charakteru obsahu takovéhoto dopisu. Poštovní úřad Kisselmecz ( Štiavnička ) používal kouzelné uherské razítko, které se zvláště na hradčanských známkách pěkně vyjímá. Samotné použití uherské známky 6 f na celistvosti je filatelistickým svátkem prvního řádu. Uherské známky jsou zde použity evidentně po platnosti, což však v tomto případě může vadit jen čistě ortodoxním filatelistickým puritánům. O nefilatelistickém charakteru zásilky v tomto případě nemůže být zajisté nijaká pochybnost !

  Máte podobný dopis ve své sbírce z tohoto období (18.12.1918 - 28.2.1919(?)) ? Zašlete nám foto, rádi zveřejníme.

 

Nabídka "Smíšené frankatury ..." / Menu "Smíšené frankatury"

Nabídka Hradčany / Menu Hradčany 

Hlavní nabídka Internetové obchodní filatelie /  Menu Internet Philatelic Shop

 

 

 další informace (Help):

admin@philashop.cz

(c)2018 Philashop.cz

 

--------------------------------------------------- reklamní prostor --------------------------------------------------------