Rakouská 1kruhová razítka na celistvostech ČSR

 

Období do zavedení tzv. definitivních poštovních razítek tzv. 1. typu s iniciálami ČSP v mezikruží na území nové republiky je charakteristické použitím rakousko- uherských razítek, a to jak v původní , tak i ve tzv. znárodněné formě, t.j. s vylomeným či jinak upraveným německým názvem podacího poštovního úřadu. Toto zajímavé a bohaté razítkářské období se nejvíce projevilo právě u hradčanských známek, neboť první razítka definitivního 1. typu ČSP jsou doložena a v literatuře popsána až v roce 1920 .

Rakouskými razítky použitými ještě v nové republice končí slavná éra krásných rakousko - uherských razítek na našem území. Vždyť poštovní razítko bylo vždy především nositelem téměř absolutní pravdy, což je věc životě lidském velmi vzácná a přitom zároveň i ojedinělá. Pouze poštovní razítko (ovšemže jen to čitelné, o jiných zde nemůže být ani řeč ! ) pravdivě poví KDE a KDY, a lze tomu téměř stoprocentně věřit. Ovšem že aby bylo pravidlo, existuje i několik málo vyjímek u padělaných a antidatovaných razítek, ale to hradčanské známky zatím na štěstí moc nepostihlo . Pozdější kvalita otisků v nové republice již nikdy nedosáhla úrovně jaká byla standardní za monarchie, i když v posledních letech se teprve nyní Česká pošta opět mílovými kroky přibližuje co do čitelnosti a kvality razítek tehdejší úrovni ! Tedy pochvala !

Ale k naší ukázce. Doporučený a expresní dopis s něčím nepochybně velmi důležitým byl zaslán z Jednova u Konice na sekčního radu při ministerstvu zemědělství, které tenkrát ještě pro nedostatek vhodných restituovaných prostor sídlilo dle adresy na obálce v hotelu Viktoria na Jungmanově třídě. Nu jen považte nemuselo to tam být špatné, sedět celý den v takovém hotelu a hned ještě zároveň i na ministerstvu.

Píše se duben 1919 a frankuje se stále v prvním tarifním období převzatými poštovními poplatky z monarchie, tedy za dopis v základním váhovém stupni 20 hal, za doporučeně pak 25 hal a konečně za expresní doručení 60 hal, suma sumárum tedy za takto přepravený dopis to činilo rovných 1,05 Kč. Dopis je tedy vyfrankován úplně přesně a nejlákavější pro sběratele hradčanských barevných obrázků jsou na něm 1kruhová rakouská razítka znárodněná vylomením německého textu kouzelně umístěna ideálně na střed jednotlivých známek. Rekomandační nálepku z nám dnes již nepochopitelných důvodů poštovní zřízenec nechal původní, tedy i s německým názvem místa na první řádce. Neměl zřejmě náš filatelistický cit pro detaily, nebo mu to mohlo být třeba i jedno, razítko už přece v dubnu 1919 znárodněné měl !

A závěr ? Uznejte sami, je snad většího kouzla v československé filatelii nad rakouská 1kruhová razítka na hradčanských známkách ? Ovšemže je ! Hned po soukromých přítiscích na dopisnicích České republiky, že ano ?

 

 Máte podobný dopis ve své sbírce z tohoto období a 1kruhovým razítkem? Zašlete nám foto, rádi zveřejníme.

 

   Menu "Hradčany"

další (next) >

 

Hlavní nabídka Internetové obchodní filatelie /  Menu Internet Philatelic Shop

 

--------------------------------------------------- reklamní prostor --------------------------------------------------------

Kliknete prosim!

 další informace (Help):

admin@philashop.cz

(c)2000 Internetová obchodní filatelie