Hradčanské známky

první dny použití 19. - 31.12.1918

 

19.12.1918

Doporučený dopis odeslaný z poštovního úřadu PRAHA 1 , 4d ( tedy ne Praha 8 ani Praha 12 , že ano ?) do blízké ciziny - Maďarska v druhý den platnosti po vydání definitivních hradčanských známek hodnoty 5 a 10 hal. Tarif pro blízkou cizinu v té době odpovídal ještě platnému vnitrostátnímu tarifu - tedy 20 hal. za dopis v základním váhovém stupni a 25 hal. za zapsané doručení, tedy celkem 45 hal (tedy poštovně správná frankatura !!!).

Druhý den použití těchto známek na celistvostech je nepoměrně méně častý než tolik oblíbený první den a v tomto případě je i podej u poštovního úřadu PRAHA 1 nezastupitelný !!! Obě známky jsou frankovány ve vyvážených 3páskách a s hodnotou 5 hal. v rohové pozici tvoří malé poštovní grafické dílko! Přeložení obálky uprostřed mezi známkami je snad jediným rušivým momentem tohoto vizuálního zážitku! Ve filatelistické literatuře a na výstavách tento dopis do dnešního dne nebyl presentován, zde jste tedy účastníky jeho Internetové premiéry ! Hodnota 10 hal. je tzv. svázaná s obálkou poštovním razítkem, jakákoliv dodatečná manipulace je zde vyloučena, celistvost byla atestována předním českým zkušebním znalcem SČF !

Samotné i obyčejně zaslané obálky s hradčanskými známkami z tohoto dne ( 19.12.1918 ) jsou méně časté než v tu dobu již běžně zasílaná vánoční přání na lístcích. Zde zobrazené použití do ciziny je samo o sobě vyjímečné, no a v doporučené variantě zaslání tvoří takovéto psaní frankované těmi nejběžnějšími známkami unikátní celistvost Československé filatelie !

Zbývá si jen povzdechnout, jaké že to štěstí pro paní Filatelii, když obálku příjemce zásilky pan Qido Fekete ve studených prosincových dnech roku 1918 nepoužil pro otop svého studeného příbytku, ale zachoval ji pro naši potěchu!

 

 Máte podobný dopis ve své sbírce z tohoto období (19. - 31.12.1918) ? Zašlete nám foto, rádi zveřejníme.

   Menu "Hradčany"

Hlavní nabídka Internetové obchodní filatelie /  Menu Internet Philatelic Shop

 

--------------------------------------------------- reklamní prostor --------------------------------------------------------

Kliknete prosim!

 další informace (Help):

admin@philashop.cz

(c)2000 Internetová obchodní filatelie