Předběžné a souběžné frankatury Rakouska-Uherska na území Československa

28.10.1918 - 28.2.1919

 (6)

Cukrovar bratří Mayů v Hejčíně a jejich perfin MAY je poměrně snadno k nalezení ! Horší je už najít jej na dopise, o možnosti najít ho na luxusním dopise do ciziny a ještě na rakouských známkách použitých jako československé předběžné čtyři dny před vydáním prvních hradčanských známek nelze mít ani horečnaté filatelistické poluce ! Ještě neznárodněné razítko Olomouc 3 a nezpochybnitelné datum 14.XII.18 hovoří jasně o tom, že se zde skutečně o předběžnost musí jednat. Dopis má luxusní příchozí razítko Drosendorf 17.XII.18 , které není v žádném případě na jeho zadní straně doděláno na kopírce zn. Sharp ani žádné jiné . První tarifní období určuje za doporučený a expres dopis 1,05 K ( 20 + 25 + 60 hal), při překročení váhy 20 gr. je příplatek 5 hal na 1,10 K, což je právě náš uvedený případ. Perfin MAY je evidentní na obou známkách s tím, že odesilatel uvedl na zadní straně obálky se svým jménem adresu cukrovaru! Nejde tedy o zcizené známky ,ale zcela plnohodnotnou identifikační předběžnou celistvost adresovanou na vrchního pošmistra. Její velikost, vzhled včetně písma a umístění obou nálepek hovoří bezprecedentně o první lize, kdyby u takovýchto celistvostí ovšem nějaká byla někdy hraná !

  Máte podobný dopis ve své sbírce z tohoto období (28.10.1918 - 28.2.1919) ? Zašlete nám foto, rádi zveřejníme.

 < předchozí (previous)

   Menu "Hradčany"

 

 

Hlavní nabídka Internetové obchodní filatelie /  Menu Internet Philatelic Shop

 

 

 další informace (Help):

admin@philashop.cz

(c)2018 Philashop.cz

 

--------------------------------------------------- reklamní prostor --------------------------------------------------------