Internetová obchodní filatelie

Filatelistická poradna (2) - rozlišení desek a AP u A a PL (ČSR II)

A360/62

U aršíku lze rozlišit 15 základních AP*. Podle kombinací barev pak dalších několik set (což už samozřejmě překračuje rámec této sekce takže zůstaneme u základních AP)!

Aršíkové pole A(1):

A1:

modrý bod v pravém lemování v úrovni letopočtu 1945

A2:

vedle pravého horního rohu hodnoty 5,- u sedmého nakresleného zoubkování je černá tečka

Aršíkové pole B(2):

B1:

slabší modrý bod pod Č "ČESKOSLOV..." horního nápisu

B2:

červený bod před P "PRESIDENTA"

Aršíkové pole C(3):

C1:

slabší černá tečka mezi T a A "POŠTA"

C2:

červená skvrnka dole v hodnotové číslici 6 (při posunu červené barvy zaniká v modrém poli vnitřního oválu hodnotové číslice)

C3:

slabší černý bod za "KOŠICE"

Aršíkové pole D(4):

D1:

přerušené dva nakreslené zoubky u hodnoty 5,- vpravo dole

D2:

slabší modrý bod pod levým dolním rohem hodnoty 6,-

Aršíkové pole E(5):

E1:

pátý nakreslený zoubek nahoře zleva u hodnoty 5,- je přerušen

E2:

slabší modrý bod nad třetí svislou čárou zleva od letopočtu 1945 v ozdobném lemování aršíku

Aršíkové pole F(6):

F1:

11 nakreslený zoubek vpravo dole u hodnoty 2,- je přerušen

F2:

černý bod u levého okraje aršíku zhruba v úrovni "NÁVRAT"

Aršíkové pole G(7):

G1:

slabší modrý bod mezi K a o "ČESKOSL..." horního nápisu

G2:

modrá skvrna v ozdobném lemování vpravo nahoře, u první vodorovné čáry vpravo

Aršíkové pole H(8):

H1:

modrý bod vpravo od pravého komínu na hodnotě 6,-

H2:

v dolním okraji aršíku pod 4 celým čtvercem ozdobného lemování (zprava od "1945") je modrý a černý bod

Aršíkové pole I(9):

I1:

mezi písmeny V a E "ČESKOS..." horního nápisu slabší modrý bod

I2:

tři barevné body mezi EN "ČESKOSL" a státním znakem

I3:

v letopočtu "1945" dole dva slabší body mezi 4 a 5

Aršíkové pole J(10):

J1:

černý bod (mírně pod kouře z prvního komínu) na hodnotě 5,-

Aršíkové pole K(11):

K1:

slabší černý bod vlevo od hodnoty 2,- u jedenáctého nakresleného zoubku shora

K2:

slabší černý bod vlevo od hodnoty 6,- u čtvrtého nakresleného zoubku zdola

Aršíkové pole L(12):

L1:

modrý bod nad třetí svislo čárou okrasného lemování ( zleva zevnitř) v levém dolním rohu

L2:

modrý bod v pravém horním okraji v úrovni spodní části pravé ozdobné stuhy

Aršíkové pole M(13):

M1:

u hodnoty 2,- je první pravý zoubek horního nakresleného zoubkování zesílen

M2:

v druhém čtverci(vlevo od 1945) okrasného rámování je šikmá modrá ryska

Aršíkové pole N(14):

N1:

červený a modrý bod nad C "KOŠICE"

N2:

v levém okraji aršíku v úrovni dolní části "DO VLASTI" jsou černý a modrý bod

Aršíkové pole O(15):

O1:

přerušený sedmý nakreslený zoubek v pravém zoubkování (zdola) u hodnoty 5,-

O2:

slabší černá téměř vodorovná čárka nad KÁ "ČESKOSL..." horního nápisu

 

Návrat na nabídku poradny 2

  Návrat na hlavní nabídku poradny

  

* tytu údaje jsou čerpány z dostupné literatury, nejsou ověřeny !

 

 

 další informace (Help):

admin@philashop.cz

(c)2018 Philashop.cz

 

--------------------------------------------------- reklamní prostor --------------------------------------------------------