Deskové vady

Československo I(Czechoslovakia)(1918-1939)

pof.22 / mich. 9 / sco. 9

Tisková deska II

ZP

foto

popis

5

slabší bod mezi PO "POŠTA"

 

 

 

 

10

bod nad druhou hodnotovou 0, slabší bod nad hodnotovou 2

 

 

 

 

13

delší barevná šikmá čára v velkém keři, body v pravé listu

 

 

 

 

14

krátká barevná šikmá čára v velkém keři, přerušený rám pod první hodnotovou 0

 

 

 

 

15

bílý svislá ryska v NS "SLOVENS", bod pod hodnotovou 0

 

 

 

 

24

vyštípnutý rám nad ČE "ČESKO", bod v křídle pravé holubice

 

 

 

 

25

čára v levém listu v pravém horním rohu, bod v křídle levé holubice

 

 

 

 

28

bod mezi OŠ "POŠTA", přerušené křídlo pravé holubice

 

 

 

 

35

čára přes TA "POŠTA", bílý bod za křovím v úrovni K "...SKÁ"

 

 

 

 

38

skvrna spojující hodnotové 0, bod v pravém středním lístku (u L) v pravém horním rohu

 

 

 

 

40

přerušený horní rám nad levou vidlicí

 

 

 

 

41

skobovitá čárka v první hodnotové 0

 

 

 

44

bod v druhé hodnotové 0

 

 

 

 

53

bod vpravo dole v první hodnotové 0

 

 

 

 

54

přerušený rám nad Č a u O "ČESKO"

 

 

 

 

59

deformovaná hodnotová číslice 2 a první hodnotová 0

 

 

 

 

60

deformované ČESKO

 

 

 

 

61

přerušený rám nad SL "SLOVE"

 

 

 

 

62

bílá šikmá čára z rámu do vějíře levé holubice

 

 

 

 

63

prohnutá linka vpravo dole vedle malého keře

 

 

 

 

69

skvrna nad hodnotovým štítkem, bod v pravém srdci

 

 

 

75

vpravo dole vyštípnutý hodnotový štítek

 

 

 

 

81

bod na druhé hodnotové 0, bod na čtvrté věži, čárka v pravém listu

 

 

 

86

vyštípnutá druhá hodnotová 0

 

 

 

 

88

čára křovím, bílá skvrna na pravé dolní větvi velkého keře (cca. v úrovni K)

 

 

 

94

přerušený dolní rám mezi PO "POŠTA"

 

 

 

 

 

  Menu "Deskové vady ČSR I"

 

 další informace (Help):

admin@philashop.cz

(c)2018 Philashop.cz

 

--------------------------------------------------- reklamní prostor --------------------------------------------------------