Deskové vady

Československo I(Czechoslovakia)(1918-1939)

pof.24 / mich. 10 / sco. 10

Tisková deska I

ZP

foto

popis

2

2x přerušena druhá hodnotová 0, přerušený rám nad P "POŠTA"

 

 

 

 

4

kroužek v křídle levé holubice, vybíhající pravý horní roh 

 

 

 

 

8

skvrna nad sluncem

 

 

 

 

11

bod pod první hodnotovou 0, linka nad sluncem

 

 

 

 

16

kapka na křídle levé holubice, vybíhající pravý horní roh

 

 

 

 

17

bílá skvrna dole u levé větve

 

 

 

 

20

 

vyštípnutý rám nad levou vidlicí

 

 

 

 

22

 

vyštípnutý rám nad E SLOVEN"

 

 

 

 

25

bílá svislá ryska na ozdobné vlnovce (vpravo u konce), přerušený rám nad S "SLOVE"

 

 

 

26

 

bílý bod nad ozdobnou vlnovou (v úrovni malého keře) body u MUCHA a u pravého horního rohu

 

 

 

29

 

šikmá bílá čára přes obě levé věže, bílý bod nad keřem

 

 

 

 

31

 

2x vyštípnutý horní rám v levém horním rohu

 

 

 

 

34

bílá šikmá ryska od vnitřní linky k velkému křoví

47

slabší bílý bod nad ozdobnou vlnovkou (v úrovni hlavy pravé holubice) (podobné ZP74)

 

 

 

 

56

slabší bod v levé holubici

 

 

 

 

61

 

bílý bod mezi keři

 

 

 

 

63

 

vyštípnutý horní rám v pravém horním rohu (nad koncem spirály a vidlicí)

 

 

 

73

bílá skvrna ve tvaru obloučku nad velkým listem v pravém horním rohu

 

 

 

74

slabší bílý bod nad ozdobnou vlnovkou (v úrovni hlavy pravé holubice) (podobné ZP47, zde více vpravo)

 

 

75

 

šikmá čárka vlevo nad sluncem

 

 

 

 

83

přerušený horní rám nad Š "POŠTA"

 

 

 

 

84

 

kratší nožička T "POŠTA"

 

 

 

 

85

přerušený rám nad P "POŠTA"

 

 

 

 

86

šikmá čára vpravo u poslední pravé věže, skvrna v pravé části hlavní věže

 

 

 

88

bílý kroužek pod velkým křovím (cca. uprostřed)

 

 

 

 

90

bílé skvrny pod pravou částí křoví

 

 

 

 

93

čára vpravo dole pod dolním rámem

 

 

 

 

94

bod v hodnotovém štítku (nahoře nad mezerou mezi "00"), bod pod MUCHA

 

 

 

96

narušený rám nad Č "ČESKO", prodloužená pravá horní větev velkého křoví, slabší bílý bod dole nad začátkem pravé ozdobné větve

 

 

 

98

 

bílá skvrna mezi horními spirálami v levém horním rohu

 

 

 

 

  Menu "Deskové vady ČSR I"

 

 další informace (Help):

admin@philashop.cz

(c)2018 Philashop.cz

 

--------------------------------------------------- reklamní prostor --------------------------------------------------------