Deskové vady

Československo I(Czechoslovakia)(1918-1939)

pof.14 / mich. 7 / sco. 7

Tisková deska I

ZP

foto

popis

2

 

bílý bod u pravé větve

 

 

 

 

5

bod v hodnotové 0

 

 

 

 

6

 

deformované K "SLOVEN..."

 

 

 

 

10

 

přerušený horní rám vpravo

 

 

 

 

12

dlouhá větev v pravém keři, poškozená menší střecha

 

 

 

 

13

bílý bod v hlavní věži tzv. "hodiny"

14

přerušený horní rám

 

 

 

 

18

 

lý bod ve střeše, zvětšený levý horní roh

 

 

 

 

20

 

tečka mezi křovím a keřem

 

 

 

 

21

poškozený pravý rám

 

 

 

 

23

bílý bod pod dolním listem pravé větve, poškozený pravý rám nad E "SLOVEN..."

 

 

 

25

kroužek před číslicí 4, bod vpravo vedle křoví

 

 

 

 

38

 

bod v hodnotovém štítku za číslicí(podobné ZP 70), přerušený rám nad P "POŠTA"

 

 

 

 

40

skvrna v 4věži tzv."prapor", poškozený rám nad S "...SKÁ"

 

 

 

46

 

bod před hodnotovou číslicí i za ní

 

 

 

47

 

bílý bod u pravé větve

 

 

 

49

bílý bod pod křovím

53

 

rozpůlené K "ČESKO"

 

 

 

 

70

 

bod v hodnotovém štítku (podobné ZP 38), hodnotová číslice 4 špičatější

 

 

 

 

74

bílá čárka pod levými věžemi bílý bod vpravo za křovím, přerušený štítek

 

 

 

 

76

 

čárka za O "ČESKO" tzv."Q"

 

 

 

 

85

přeškrtnuté O "ČESKO

 

 

 

 

89

 

skvrnka spojující hodnotovou 0 a štítek (podobné ZP98 ale více vpravo)

 

 

 

 

90

nahoře přerušený hodnotový štítek

 

 

 

 

91

 

rozštěpená pravá vidlice

 

 

 

 

97

 

poškozená pravá věž

 

 

 

 

98

 

skvrnka spojující hodnotovou 0 a štítek (podobné ZP89 ale více vlevo)

 

 

 

 

 

  Menu "Deskové vady ČSR I"

 

 další informace (Help):

admin@philashop.cz

(c)2018 Philashop.cz

 

--------------------------------------------------- reklamní prostor --------------------------------------------------------